Zápis do 1. tříd (Y2) ČBZŠ

K zápisu s sebou přineste:

•vyplněnou přihlášku ČBZŠ (pokud jste ji dosud neodevzdali v zápisové kanceláři) - ke stažení zde.
 
•vyplněné formuláře pro zahájení povinné školní docházky:         

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení zde

b) informační list žáka – ke stažení zde

•rodný list dítěte

•poslední vysvědčení z MŠ
 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si prosím formulář zde, vyplňte, nechejte potvrdit dětským lékařem a psychologem/Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a odevzdejte v kanceláři ředitelky školy. 

Pokud je Vaše dítě žákem PBS a bude plnit povinnou českou školní docházku dle § 38 školského zákona (tzv. zvláštním způsobem) v rámci Českého programu, vyplňte prosím i tento formulář

Program:

•přivítání
•děti - plnění připravených úkolů a aktivit zaměřených na školní zralost (barvy, tvary, čísla/písmena, příroda, zvířata, všeobecné vědomosti, malování, atd.)
•test znalostí Aj (konverzace s rodilým mluvčím, témata obdobná jako v Čj)
•rodiče - informace o organizaci školy, školního roku, školního dne, představení plánu výuky pro 1.ročník, učebních a vyučovacích pomůcek
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese: petra.oleary@pbschool.cz nebo tereza.chvatalova@pbschool.cz, monika.roberts@pbschool.cz


Těšíme se na všechny budoucí  žáčky a jejich rodiče.